Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2016

1. Přestupková řízení

 Žádost

 Informace

 

 2. Vyžádání dokumentace k odstranění protihlukových bariér

 Žádost

 Informace

 Příloha

 3. Smluvní vztahy mezi MČ a stavebníky na území MČ

 Žádost

 Informace

 

Vytisknout