Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2022

1. Zda MČ odebírala v 10/21 el. energii od jmenovaných společností                                                    - odpověď
2. K odstranění kolika stromů došlo za období od 1.12.2018 - 15.4.2022                                              - odpověď
3. Bezbariérové byty                                                                                                                                        - odpověď
4. Info o počtu zaměstnanců ÚMČ a jejich složení                                                                                     - odpověď
Zveřejněno: 10.01.2022 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 19.12.2022 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout