Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2022

1. Zda MČ řešila ve správním řízení firmu Architekti Headhand a osobu pana M.Š.                                          - odpověď

2. Zda od r. 2019 existuje dotační výzva na podporu včel či na podporu zlepšování úživnosti prostředí       - odpověď
Zveřejněno: 16.01.2023 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 20.02.2023 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout