Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2018

1. Kolektivní smlouvy  dotaz  / odpověď

2. Výše příspěvku na provoz jednotky SDH  dotaz  /  odpověď

3. Přímá volba prezidenta 2018  dotaz  /  odpověď

4. Dotační a grantové programy k podpoře oprav bytového fondu  dotaz / odpověď

5. Etický kodex  dotaz  /  odpověď

Zveřejněno: 09.05.2018 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 05.12.2018 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout