Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021

1/2021 - Uhradila MČ vlastníkům pozemků uplatnění nároku a jaká byla průměrná náhrada? -                 Odpověď
2/2021 - Dotazy k zákonu č. 134/2016 Sb., (příspěvkové organizace, právnické osoby, zakázky ....) -          Odpověď
3/2021 - Kolik případů eviduje MČ kdy s vlastníkem nemovitostí uzavřela smlouvu na užívání nemovitosti; Jakou částku MČ hradí vlastníkům pozemků                                                                                                                                         Odpověď
4/2021 - Kolik čestných občanství MČ a cen MČ udělila MČ                                                                               Odpověď
5/2021 - Zda byla MČ uzavřena smlouva s Mgr. M.Š.                                                                                           Odpověď
Zveřejněno: 10.02.2021 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 27.12.2021 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout