Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020

1/2020 - Výnosy z poplatků za psy za posledních 5 kalendářních let - odpověď

2/2020 - Seznam tajemníků - odpověď

3/2020 - Informační zpravodaj - odpověď

4/2020 - Privatizace bytového fondu v roce 2019 - odpověď

5/2020 - Dotaz na demontáž reklamních zařízení - odpověď

6/2020 - Dotaz na počet soudních sporů - odpověď

Zveřejněno: 17.02.2020 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 02.11.2020 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout