Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017

1. Počet zaměstnanců úřadu     Dotaz i odpověď

2. Info o finanční kontrole Dotaz  Odpověď

3. Seznam právnických osob (zák. 340/2015 Sb.)  Dotaz  Odpověď

4. Dotaz na problémy se škodlivým ptactvem  Dotaz  Odpověď

5. Dotaz na UFO a pod.  Dotaz  Odpověď

6. Žádost o sdělení počtu voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz  Dotaz  Odpověď

Zveřejněno: 27.02.2017 –Administrátor Admin   |   Aktualizováno: 27.11.2017 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout