Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2015

 1. Investiční plány MČ     Žádost  Informace 
 2. Smlouvy uzavřené s uvedenými firmami  Žádost Informace
 3. O platech a odměnách Žádost Informace
 4. O používání systému CODEXIS Žádost Informace
 5. Poskytnutí seznamu stanic měření emisí Žádost Informace

  

 

Vytisknout