Rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 o činnosti v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím

Městská část Praha – Lochkov
Úřad městské části Praha – Lochkov
Za Ovčínem 1, 154 00 Praha - Lochkov

Úřad městské části Praha – Lochkov jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu §18 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2006.

a) počet podaných žádostí o informace : žádné
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí : žádné
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu : žádné
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : žádné
e)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: žádné

V Lochkově dne 28.2.200
Vladimíra Schwabová,   tajemník ÚMČ Praha - Lochkov
Zveřejněno: 30.05.2007 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout