Rok 2005

Městská část Praha – Lochkov
Úřad městské části Praha – Lochkov
Za Ovčínem 1, 154 00 Praha - Lochkov

Úřad městské části Praha – Lochkov jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu §18 zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím tuto výroční zprávu za rok 2005.

a) počet podaných žádostí o informace : žádné

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí : žádné

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu : žádné

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : žádné

e)  další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: žádné

 

V Lochkově dne 28.2.2006             Vladimíra Schwabová,    tajemník ÚMČ Praha - Lochkov

Zveřejněno: 06.03.2006 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout