Výroční zpráva za rok 2004 o činnosti v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím

  

Městská část Praha – Lochkov

Úřad MČ Praha – Lochkov

Za Ovčínem 1, 154 00 Praha – Lochkov

  

Úřad městské části Praha – Lochkov jako povinný subjekt zveřejňuje ve smyslu §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  tuto výroční zprávu za rok 2004. 

  

a)    počet podaných žádostí o informace :  žádné

b)    počet podaných odvolání proti rozhodnutí : jedno

c)    opis podstatných částí rozsudku :  žádné

d)    výsledky řízení o sankcích :  žádné

e)    další informace :  žádné

 

V Praze – Lochkově dne 31.1.2005

 

Vladimíra Schwabová

tajemník ÚMČ Praha – Lochkov

 

 

 

Zveřejněno: 12.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout