Informace o volbách do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2018

Volby do:

Zastupitelstev obcí (MČ Praha - Lochkov a Hl. m. Praha)

Senátu Parlamentu ČR

Oznámení starosty o nevyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů

Oznámení starosty o době a místě konání voleb

Zveřejněno: 04.06.2018 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 30.06.2022 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout