Závěrečný účet - 2015


Závěrečný účet 2015 (pdf, 3,6 MB)

Závěrečný účet 2015 - komentář (pdf, 543 kB)

Závěrečný účet - příjmy celkem (pdf, 454,6 kB)

Závěrečný účet - výdaje (pdf, 562,2 kB)

Výkaz zisku a ztrát 2015 SOR konečný
(pdf, 85,2 kB)

Příloha 12_2015 nová (pdf, 117,8 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu 12_2015 (pdf, 67,9 kB)

Přehled o pohybu DM 2015 (pdf, 1,7 kB)

Přehled o peněžních tocích
(pdf, 801,7 kB)

120 12_2015
(pdf, 60,1 kB)

Zpráva o přezkoumání hospodaření (pdf, 5 MB)

Vytisknout