Závěrečný účet - 2014

Závěrečný účet 2014 - Komentář (pdf, 329 kB)
Závěrečný účet 2014 - GINIS (pdf, 2,8 MB)
Závěrečný účet - tabulka-příjmy (pdf, 282,6 kB)
Závěrečný účet - tabulka-výdaje (pdf, 347,1 kB)
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 (pdf, 5 MB)
Rozvaha SOR 2014 (pdf, 88,3 kB)
Výkaz zisku a ztrát SOR 2014 (pdf, 85,1 kB)
Příloha SOR 2014 (pdf, 121,1 kB)
Přehled o peněžních tocích SOR 2014 (pdf, 67,8 kB)
Přehled o změnách kapitálu SOR 2014 (pdf, 66,5 kB)
FIN 12 2014 (pdf, 58,9 kB)
Plnění rozpočtu 2014  (pdf, 55,1 kB)

 

Zveřejněno: 22.04.2015 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout