ZÁMĚR OBCE uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích parc.č. 283/3, 319/93, 707, 709, 711 v k.ú. Lochkov

ZÁMĚR OBCE (pdf, 76 kB)

Zveřejněno: 03.09.2018 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 04.09.2018 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout