USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994

USNESENÍ VLÁDY (pdf, 139 kB)S odkazem na 

USNESENÍ VLÁDY (pdf, 139 kB)

 ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření , sdělujeme, že úřad bude od 12.10.2020 otevřen pouze pro nezbytné případy, a to 

v pondělí a ve středu v době od od 10:00 - 12:00  a od 14:00 - 17:00 hod.

Omezení spočívá v:
1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; 
omezení kontaktů se provede zejména takto:
 a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením, 
b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace, 
c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření, 
d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu. 

2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy 
a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým opatřením, 
2 b) by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti, 
c) byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.
Zveřejněno: 09.10.2020 –Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout