Tradiční předvánoční setkání seniorů


Jako každoročně se v předvánoční době sešli lochkovští senioři. Přesně v 15. hodin přivítala přítomné Eva Filipová,zástupkyně starosty. Zasedací místnost byla zaplněna do posledního místečka. Po krátkém proslovu zazpívaly děti z mateřské školy, pod vedením ředitelky Vlaďky Schwabové,  několik písniček a vánočních koled.
Poté, již tradičně, zahrála a zazpívala kapela Třehusk. Senioři si tak užili příjemný předvánoční podvečer.

Předvánoční setkání Předvánoční setkání Předvánoční setkání Předvánoční setkání Předvánoční setkání 
 Předvánoční setkání Předvánoční setkání Předvánoční setkání Předvánoční setkání


Vytisknout