Rostlinný bioodpad

Vlastník objektu – plátce poplatku může požádat o novou nádobu na stránce https://bioodpad.praha.eu/

 Změny nastavení služby u současných klientů doporučujeme odkládat na konec ledna, kdy bude možnost požádat o změnu přes elektronický formulář (doufáme). Taktéž žádosti u zrušení nádoby.

V případě, že někdo nechce čekat nebo má vážné důvody, může nyní požádat o změnu standardně e-mailem přes zákaznická centra příslušné svozové společnosti nebo je navštívit osobně. Upozorňujeme, že zákaznická centra jsou v současné době velmi vytížené, i proto je vhodné s žádostí o změny vyčkat do konce ledna.

 Bezplatnost nádoby na bioodpad není bezmezná. V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána. Bližší informace jsou součástí Provozních pravidel, které jsou zveřejněny v prvním kroku žádosti Provozní pravidlaDo nádoby nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast.

 Přikládám odkaz na web, kde je ve spodní části obrazovky ke stažení leták a aktuální design samolepky, co do nádob patří/nepatří:https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/index.html

 Pro jednoznačnost posílám přímý linka na samolepku: https://portalzp.praha.eu/file/3259535/bioodpad_samolepka_letak_200x200_A.PDF

 O nádoby je velký zájem, proto není nutné v tuto chvíli aktivně propagovat uvedenou službu. K dnešku máme cca 3500 žádostí (dnes je 9. den přijímání žádostí), z toho je přibližně polovina vyřízena. Žadatelé mají občas představu, že čím dříve podají žádost, tím dříve se na ně dostane a mají zároveň obavu, že se na ně nedostane nádoba. Proto bych Vás chtěla ubezpečit, že není třeba se obávat. Bezplatnost je v tuto chvíli trvalá z důvodu legislativního rámce. Nádob je dostatečné množství. Pokud žadatel má zájem o nádobu na sezónní svoz, od 1. 4. letošního roku, stačí žádost podat během února.

 

BIO
Zveřejněno: 12.01.2022 –Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout