Provoz kompostárny ve Slivenci obnoven

Od 8.4.2020 je provoz městské kompostárny ve Slivenci opět otevřen i pro veřejnost.

 

Při návštěvě zařízení je nicméně stále nezbytné dodržovat následující opatření a dbát následujících pokynů provozovatele:

 

  • do areálu kompostárny bude umožněn vjezd  maximálně 3 vozidel současně,
  • pokud je to možné, používat vlastní nářadí pro nakládku kompostu a vykládku bioodpadu,
  • dbát pokynu obsluhy pro udržení volného výjezdu z areálu kompostárny,
  • vstup do areálu kompostárny bude umožněn jen se zakrytými ústy a nosem,
  • bude zachováván minimální rozestup mezi občany 2 metry.

 

Provoz kompostárny během Velikonoc bude zajištěn následovně:

10.4.2020 – zavřeno

11.4 2020 - otevřeno

12. a 13.4.2020 – zavřeno

Od 14.4. 2020 bude na kompostárně zajištěn standardní provoz jak pro veřejnost tak i pro právnické subjekty.

 

Informaci o otevírací době naleznete na webových stránkách Lesů hl. m. Prahy: https://www.lhmp.cz/zelen/kompostarna-hl-m-prahy-slivenec/

Zveřejněno: 08.04.2020 –Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout