Poděkování lochkovským hasičům

O sobotách 28. března a 4. dubna 2020 rozvezli naši dobrovolní hasiči - Karel Pánek ml., Martin Findeis, Karolína Hochmanová a Eda Veselík  do všech domácností dezinfekční prostředek na ruce.

V neděli pak hasiči provedli dezinfekci veřejných prostor – laviček, zastávek MHD

a kontejnerových stání.

Čtyřčlenná skupina hasičů drží o víkendech pohotovost, aby v případě potřeby vypomohla profesionálním hasičům při event., mimořádných událostech.

Patří jim náš velký DÍK.


deiznfekce   deiznfekce  deiznfekce vyzaduji  vyzaduji
Zveřejněno: 30.03.2020 –Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout