Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Lysolaje

Oznámení (pdf, 292 kB)

Vytisknout