Omezení provozu Úřadu MČ Praha – Lochkov

Vzhledem ke krizovému opatření a v souvislosti s nařízením Vlády České republiky, je po dobu nezbytně nutnou upraven provoz Úřadu městské části Praha Lochkov takto:

Úřad je uzavřen. Občané, kteří potřebují projednat NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI, si mohou návštěvu úřadu předem dohodnout na tel. číslech:

Starosta – 724 030 552

Zástupce starosty - 724 030 551

Email: urad@praha-lochkov.cz

Zveřejněno: 16.03.2020 –Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout