Informace k volbám do Zastupitelstev obcí - říjen 2018 - odkaz na registrační úřad, kterým je MHMP

Seznam městských částí hlavního města Prahy, ze kterých se kandidátní listiny pro volby

do zastupitelstva městské části podávají Magistrátu hlavního města Prahy

Volby do zastupitelstev MČ - oznámení o potřebném počtu podpisů na petici

Zveřejněno: 27.06.2018 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 27.06.2018 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout