Informace 1 2020 - rozpočet + střednědobý výhled

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že

Schválený rozpočet na rok 2020

Střednědobý výhled na roky 2020 – 2025

Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2020

Závěrečný účet za rok 2018

 jsou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese www.praha–lochkov.cz, (Úřad MČ – ROZPOČTY), (Úřední deska - Závěrečný účet) a (Úřad MČ – ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ).

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři ÚMČ Praha – Lochkov, Za Ovčínem 1.
Zveřejněno: 29.01.2020 –Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout